Header
bg1

Profiel
Bedrijfsgegevens
Contact
Cellenbeton
Wandplaten
Brandwanden
Buitenwanden
Dakplaten
Blokken
Casco's
Prefab beton
Vloeren
Betonplinten
Wanden
Kalkzandsteen
Lijmblokken
Metselblokken
Vellingblokken

bg3
Cellenbeton - Wandplaten - Brandwanden
Dit systeem is gebaseerd op een gescheiden staalconstructie met daartussen een cellenbeton brandwand die door middel van kunststof smeltankers aan de kolommen van de beide staalconstructies wordt bevestigd.

Zodra er in één hal brand uitbreekt zullen de smeltankers aan de brandzijde verweken en zich daarna loskoppelen van de cellenbeton brandwand.
Door het hoge isolatievermogen van cellenbeton wordt de temperatuur stijging aan de brandzijde niet of nauwelijks doorgegeven. Hierdoor blijft de smeltverankering aan de niet brandzijde intact.

Ook bovendaks zullen er maatregelen getroffen dienen te worden om de vlamoverslag tegen te gaan.
Bevestiging van de bovenste cellenbeton wandplaten geschiedt met een zgn. topanker, welke in de stootvoeg van de wandplaten wordt verwerkt.

Hieronder ziet u enkele details van een cellenbeton brandwand (horizontaal toegepast):
- Onderdetail
- Bovendetail met topankers
- Hoekoplossing
- Doorsnede
Onderdetail cellenbeton brandwand
Onderdetail
Bovendetail brandwand met topankers
Bovendetail met topankers
Hoekoplossing cellenbeton brandwand
Hoekoplossing
Doorsnede Cellenbeton brandwand
Doorsnede

preton
 
 
Preton Nederland
Postbus 119
8800 AC Franeker
Tel: 0517 - 34 15 64
Mob: 06 - 5069 5730
Fax: 0517 - 34 19 04
info@preton.nl
bottom