Eigenschappen

Cellenbeton is een mengsel van cement, kalk en fijnkorrelig zand. Door de toevoeging van aluminiumpoeder gaat het mengsel rijzen. Hierdoor ontstaat een product met specifieke eigenschappen: licht van gewicht, dragend vermogen, onbrandbaar, hoge isolatie waarde en een groot accumulerend vermogen. Na opstijving worden de platen in de gewenste formaten gesneden en in een autoclaaf verhard. Hierna worden de platen d.m.v. frezen voorzien van de gewenste profileringen en vellingkanten.

Fysische eigenschappen

  • Licht van gewicht
  • Dragend vermogen
  • Onbrandbaar
  • Hoge isolatie waarde
  • Groot accumulerend vermogen

Extra info

 

Rekenwaarden Cellenbetontype: AAC4,5/550 (vh GB4/600)
Volumieke massa (droog) ≤ 600 kg/m³
Rekenwaarde eigen gewicht (bouwfase) 835 kg/m³
Rekenwaarde eigen gewicht (gebruiksfase) 675 kg/m³
Rekenwaarde voor transport 835 kg/m³
Druksterkte 4,0 N/mm2
λ-waarde in W/(m.K) 0,16