Header
bg1

Profiel
Bedrijfsgegevens
Contact
Cellenbeton
Wandplaten
Dakplaten
Blokken
Casco's
Prefab beton
Vloeren
Betonplinten
Wanden
Kalkzandsteen
Lijmblokken
Metselblokken
Vellingblokken

bg3
Cellenbeton - Dakplaten
Korte beschrijving:

Cellenbeton dakplaten worden toegepast voor het samenstellen van massieve, dragende daken met een groot isolerend en warmteaccumulerend vermogen.
De platen worden in verschillende kwaliteitsklassen, diktes en breedtematen geleverd.
De platen worden onderling gekoppeld met messing en groef, al dan niet met en voegvulling.
Overstekken en ravelingen zijn mogelijk.
Cellenbeton dakplaten zijn uitermate geschikt voor platte en hellende daken en toepasbaar in de utiliteitsbouw, industriële- en woningbouw.

Kwaliteitsklassen:

PreTon Nederland levert dakplaten in 3 verschillende kwaliteitsklassen. Hieronder ziet u een tabel waarin de verschillende gewichten en rekenwaarden zijn aangegeven.

Rekenwaarden Cellenbeton type
GB3/500 GB4/600 GB4/700
Volumieke massa (droog) ≤ 500 kg/m³ ≤ 600 kg/m³ ≤ 700 kg/m³
Rekenwaarde eigen gewicht (bouwfase) 735 kg/m³ 835 kg/m³ 935 kg/m³
Rekenwaarde eigen gewicht (gebruiksfase) 575 kg/m³ 675 kg/m³ 775 kg/m³
Rekenwaarde voor transport 735 kg/m³ 835 kg/m³ 935 kg/m³

Druksterkte cellenbeton:

Type cellenbeton
GB3/500 3.0 N/mm²
GB4/600 4.0 N/mm²
GB4/700 4.0 N/mm²

Cellenbeton dakplaten worden toegepast voor het samenstellen van massieve, dragende daken met een groot isolerend en warmteaccumulerend vermogen.
Warmtegeleidingscoëfficiënt cellenbeton:

Type cellenbeton λ-waarde
in W/(m.K)
GB3/500 0.14
GB4/600 0.16
GB4/700 0.19

Voegvulling:

Zowel de specievoegen als de dwarsvoegen tussen de dakplaten dienen volledig gevuld te worden met een zand-cement mortel, sterkteklasse > B15. De watercement factor moet zodanig worden gekozen dat de mortel niet tussen de platen doorlekt. Zo nodig moeten de voegen vooraf gereinigd worden en met water worden bevochtigd.

Opleglengte cellenbeton dakplaten:

Dagmaat in mm * Opleglengte
2.000 mm 43 mm
3.000 mm 47 mm
4.000 mm 51 mm
5.000 mm 55 mm
6.000 mm 59 mm

* Voor tussenliggende waarden mag rechtlijnig worden geïnterpoleerd.
* Bij een tussen steunpunt dient men een minimale breedte te hebben van:
   2x de opleglengte + 10 mm voeg.

Verankering:

De dakplaten dienen verankerd te worden tegen opwaai-, afschuif- en spatkrachten. Dit dient te geschieden met de daartoe geschikte ankers (zie details).
Dakplaten: Verankeringsstaaf doorsnee 6 mm. ingemetseld ca. 500 mm
Verankeringsstaaf ø 6 mm ingemetseld ca. 500 mm
Dakplaten: KlemankerKlemanker

preton
 
 
Preton Nederland
Postbus 119
8800 AC Franeker
Tel: 0517 - 34 15 64
Mob: 06 - 5069 5730
Fax: 0517 - 34 19 04
info@preton.nl
bottom