Massieve elementen

Massieve prefab beton brandwanden
Brand is de schrik van elke ondernemer. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn, niet alleen voor het bedrijfspand, maar ook voor de continuïteit van de onderneming. De brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit zijn primair gericht op het veilig kunnen vluchten en het beheersbaar blijven van de brand. Dat maakt het beperken van omvang en schade een zaak van ontwerpers en bouwers. Beton brandt niet en is in hoge mate tegen brand bestand. Een betonconstructie vormt een effectief brandschild en maakt het blussen van een brand eenvoudiger doordat de constructie langere tijd stand houdt. Daarnaast stopt de brandverspreiding door de scheiding in compartimenten en verkleint zo de brandschade en het risico op milieuverontreiniging.

Massieve betonpanelen
Massieve betonelementen zijn zelfdragend en bedoeld voor horizontale montage. De elementen worden vervaardigd op metalen bekistingen die zowel in hoogte als breedte flexibel verstelbaar zijn, hierdoor zijn we niet gebonden aan een standaardisatie dit biedt meer vrijheid voor de ontwerper. In te storten voorzieningen zijn uiteraard bespreekbaar!

De eigenschappen van massieve betonpalen:

  • Onbrandbaar
  • Hitte isolerend
  • Hoge brandweerstand

Extra info

 

Minimale dikte Brandwerendheid WBDBO Dekking Wapening (mm)
140 180 50
160 240 60

Afmetingen

Lengte (mm) tot 6350
Dikte (mm) 140 – 150 – 160 – 180 – 200 – 220 – 240 – 250 – 270 – 280 – 300
Hoogte (mm) maximaal 4000

 

Wij leveren maatwerk producten, voor afwijkende maatvoering informeert u naar onze mogelijkheden